Yeni Dergi – Mustafa Kemal Adatepe

yeni-dergi-kemal-adatepe

Önsöz – Kemal Adatepe
Yeni  Dergi:  Biyografi  – Bibliyografi çalışmasının  yola  çıkış  noktasını  “Yeni  Dergi”  bibliyografyasının  hazırlanması  düşüncesi  oluşturmuştu.  Elinizdeki  çalışmanın  dördüncü bölümünü oluşturan  “Yeni  Dergi  Bibliyografyası” ilk  kez  Mustafa  Karaca’nın  İstanbul’da  yayımladığı aylık “Kitap Gazetesi“nin eki olarak üç sayı içinde yayımlanmıştı (Kitap Gazetesi,  Yıl 8 (1999) sayı 90 [Mayıs]; sayı 91/92 [Haziran/Temmuz]; sayı 93/94 [Temmuz/Ağustos]).
Gerek “Yeni Dergi” bibliyografyasının sırasında almış olduğum notlar, gerekse, o dönemde  özel  kütüphanesinin  ve  arşivinin  düzenlenmesi  işinde  çalıştığım  Memet  Fuat’la  yaptığımız birbirinden ilginç ve bilgi dolu konuşmalar çalışmanın genişletilmesi düşüncesini doğurdu ve sonuçta  “Biyografi” başlığı  altında  toplanan  üç bölüm,  “Yeni  Dergi“,  “Seçme  Metinler” ve “Yeni Dergi’nin Yeşil, Sarı, Mavi Sayfalarından Seçmeler“ ortaya çıktı.
1999  yılında  İstanbul’da  tamamlanan  Yeni  Dergi:  Biyografi  – Bibliyografi çalışması 2009  yılından  itibaren  internet  ortamında,  kişisel  web  sayfası  www.mkadatepe.com’da  da ulaşılabilir  hale  gelmişti.  Bir  anlamda  “üçüncü baskı” diyebileceğimiz  bu  altKitap  versiyonda  birkaç  dizgi  hatasının  düzeltilmesi  ve  teknik  nedenlerle  anlamı  bozmayacak şekilde yapılan bir-iki yer değişikliği dışında ilk metin olduğu biçimiyle korundu.
“Yeni  Dergi  Bibliyografyası”nın  hazırlanmasında  olsun,  daha  sonra  biyografinin  eklenmesiyle  çalışmanın  genişletilmesinde  olsun,  yola  çıkış  noktasını  oluşturan  ana düşünce,  kaygı, toplumsal  ve  kültürel tarihimizin  yeniden  kurgulanması  çalışmalarında görülen boşluklardan birine yanıt(lar) bulmaya çalışmak, detaylı çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara  kullanabilecekleri  bir  bilgi  kaynağı  oluşturmaktı.  Bu  amaca  ne  kadar ulaşıldığını  kullanıcılar  takdir  edecekler.  Kültür tarihimizin  yazılmasında  karşılaşılan güçlüklerin/eksikliklerin/boşlukların  doldurulması  için  yapılan/yapılması  zorunlu/yapılacak çalışmaların çoğalması, sağlıklı bilgi ve tartışma ortamlarının oluşması ve yaygınlaşması ise en büyük temenni.
– Hamburg, Haziran 2010

© Haziran 2010 altKitap ve Kemal Adatepe

Kitabı PDF formatında okumak için aşağıdaki bilgileri doldurun.

*
1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda master çalışmasını tamamladı. 1988 yılından 1997yılına kadar kütüphane yardımcısı olarak Orient Institut der Deutschen Morgenl.ndischen Gesellschaft'ta (İstanbul), 1998-1999 yıllarında ise Memet Fuat’ın Özel kütüphanesinin ve arşivinin gözden geçirilerek düzenlenmesinde çalıştı. Adam öykü, Adam Sanat, Birikim, İçindekilerle Dergiler, Kitap Gazetesi, Posta Kutusu dergilerinde kitap tanıtım, araştırma, deneme ve çevirileri yayımlanan Adatepe, 2002 yılında Hamburg’da Nazım Hikmet Şiir Sergisi başlıklı şiir sergisi dizisini hazırladı. 1999 yılından itibaren Hamburg şehrinde yaşayan Adatepe'nin yayımlanmış çalışmalarının yanı sıra fotoğraf çalışmaları kişisel web sayfası www.mkadatepe.de'de yer almakta.

Mustafa Kemal Adatepe (Kitapları)