Netizen – Atıf Ünaldı

netizen-atif-unaldi

Önsöz – Atıf Ünaldı
Internet…
Çok hızlı gelişen ve hayatımızın her noktasına sızan bir kavrama şekli…
Bu kavram hayatımızı o kadara hızlı çevrelemeye başladı ki, hepimiz her gün onun etkisiyle oluşan yepyeni kavramları anlayarak onu algılamaya çalışıyoruz.
Bu nedenle her yeni gün yeni yanlış anlamalar ve kavram kargaşaları oluşuyor. Bu kitap bu kavram karmaşalarının oluşmasını engellemek, yeni oluşan bu yaşam platformunun üzerinde onun yeni ahlak anlayışı ile doğrulmanızı sağlamak amacı ile yazıldı.
İnternet, bu günlük yaşantının içinde oluşturduğu yeni kavramlarla var olurken, her yeni gün yeni yanlış anlamaların olmasına da sebep oluyor.
Dünyanın en büyük platformlarından biri olmasına rağmen sanal bir medya olduğu fikri Türkçe’mize giren büyük hatalardan biri. Oysa Internet sanal kelimesi ile anlatılamaz. Sanal kelimesi virtual kelimesinin tam karşıtıdır. Sanmak kökünden türetilmiştir ve algının yanılsaması anlamına gelir. Internet ve benzeri ağlar için cyberspace kelimesi ilk kez William Gibson tarafından Neuromancer adlı kitabında kullanılmıştır. Cyber kelimesi, insanın doğayı taklit etmek için geliştirdiği her şey için kullanılan bir kelimedir. Türkçesi de Siber’dir. Fakat Space kelimesi Türkçede hem uzay hem de mekan, ortam kelimelerine denk gelmektedir. William Gibson bu kelimeyi kitabında ortam kelimesinin yerine kullanmıştır. Bu nedenle Internet, Siber Ortam veya Siber Mekandır.
İnternet hakkında yapılan büyük hatalardan bir diğeri de varlığını kök saldığı mekan olan bilgisayara borçlu olduğu yanılgısıdır. Internet, her gün yeni ve farklı cihazlarla ulaşılabilecek, bir platformdur.
En genel anlamda Internet’i anlatabilecek yaklaşım zeka ile olan ilişkisinden geçer.
İnsanoğlu var oluşunun ilk anlarından bu yana kadar kurduğu medeniyeti zekasına borçludur.
Zeka en genel anlamıyla ortama uyum sağlama yetisidir. Internet, doğanın aksine ortam için zeka değil, zeka için ortam oluşturulmak amacıyla geliştirilmiş bir siber protokoldür.
İnternet, kablolarla birbirine bağlı bilgisayarların TCP/IP protokolüyle haberleştikleri sanal bir medya değildir. Internet; dünyanın en büyük beyinlerinin haberleştiği ve tarih boyunca oluşturulmuş en büyük siber zekadır…
İnternet üzerinde var olan herkes bu siber zekanın bir parçasıdır (node). İnternet üzerinde varlık bulan bu kişilere Internet vatandaşı netizen denir. Netizen’lerin var oldukları ortamda yazılı ve belli anlaşmalara dayanan ahlak kuralları vardır. Bu kurallar kaotik görünen bu platformun üzerinde doğru şekilde var olmayı sağlar. Bu kuralların bütününe netiket adı verilir.
Kitap, Türkiye’de Internet üzerinde yaşamayı öğrenmenin kolaylaştırılması amacı ile bütün yeni netizenler için bir başvuru kaynağı olması için yazılmıştır.

Yayına Hazırlayan: Yekta Kopan
Düzelti: Yekta Kopan
Tasarım: Faruk Ulay
Tasarım Uygulama: Murat Gülsoy
Kapak Resmi: Dmitriy Markelov
Türü: Sözlük
© Temmuz 2003 altkitap ve Atıf Ünaldı

Kitabı PDF formatında okumak için aşağıdaki bilgileri doldurun.

*

Atıf Ünaldı

1973 yılında Malatya'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim aldığı yıllarda Türkiye'de ilk kez iki bilgisayarı telefon hatları üzerinden konuşturan BBS sistemini kurdu. 1992-1994 yılları arasında Radyo D'de (Radyo Kulüp), "Farenin Kuyruğu" adlı yine Türkiye'deki ilk internet ve bilgisayar informasyon programını yaptı. Yine aynı yıllarda Doğan Medya Grubu tarafından gerçekleştirilen ".Net" dergisinde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra sırasıyla, Canteen, PCweek, Computerlife, Masste, EkoTimes, Technokta, Finansal Forum gibi yayınlarda bilişim konusunda köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda MediaCat, Tempo, Yeni Türkiye, Active, Ericsson Dünyası gibi mecralarda da yazıları yayınlanan Atıf Ünaldı şu an kendi kurduğu MassNET interaktif ajansını yönetmektedir.

Atıf Ünaldı (Kitapları)