Sen Daha Çocuktun – Turan Parlak

Son Antlaşma – Can Eryümlü