Türkiye’de Kadın Haklarının Önemli Temsilcilerinden Nezihe Muhiddin ve Bir Model Oyun – Devrim Pınar Gürbüzoğlu

A.H.Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanı Bağlamında Modernleşme ile Değişen Zaman Algısı – Hamide Değer

“Başörtülü” Tüketim ve Ataerkil Roller – Âlâ Dergisi’nde Yeniden Üretilen Ataerkil Kadın Rolleri – Emre Safa Apaydın